FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"

Gorzów Wielkopolski, Lubuskie, Przemysłowa 53
KRS: 0000024182 , NIP: 5992551928 , REGON: 211009437

Cele statutowe

Celem nadrzędnym fundacji jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności: ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, matkom samotnym, dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi osobom i rodzinom znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. − podejmowanie inicjatyw na rzecz osób potrzebujących, w zakresie: a) ochrony i promocji zdrowia; b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; c) wypoczynku dzi...Rozwiń
Celem nadrzędnym fundacji jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności: ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, matkom samotnym, dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi osobom i rodzinom znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. − podejmowanie inicjatyw na rzecz osób potrzebujących, w zakresie: a) ochrony i promocji zdrowia; b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; c) wypoczynku dzieci i młodzieży; d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; e) kultury fizycznej i sportu; f) przeciwdziałania patologiom społecznym; g) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; h) działalności charytatywnej; i) rehabilitacji i fizjoterapii; − inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechniania i ochrony praw kobiet i mężczyzn Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 409.406,11 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 409.406,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona