POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI

Łódź, Łódzkie, Powszechna 15
KRS: 0000022383 , NIP: 7291128517 , REGON: 471160664
star star star star star

Cele statutowe

Celem głównym Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi jest otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi w zakresie jakim nie koliduje to z celami wskazanymi powyżej może wspierać również osoby dotknięte innymi chorobami, osoby niepełnosprawne, starsze lub niedołężne. Misją Polskiego...Rozwiń
Celem głównym Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi jest otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi w zakresie jakim nie koliduje to z celami wskazanymi powyżej może wspierać również osoby dotknięte innymi chorobami, osoby niepełnosprawne, starsze lub niedołężne. Misją Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi j jest wspieranie osób cierpiących na dystrofie mięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, miastenie, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne, poprzez: prowadzoną rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu bezpośrednio ratującego życie, indywidualną pomoc. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 325.245,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 325.245,33 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona