PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "JÓZEFKA"

Chorzów, Śląskie, Łagiewnicka 17
KRS: 0000019686 , NIP: 6272397836 , REGON: 276910998
star star star star

Cele statutowe

1. a) Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. b) Propagowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, prowadzenie wzorowej nauki gry w piłkę nożną oraz piłkę nożną halową chłopców w wieku od 8 do 19 lat, którzy po ukończeniu 19 roku życia zasilać będą kluby piłkarskie seniorów. c) Stworzenie swym nowym wychowankom odpowiednich warunków szkol...Rozwiń
1. a) Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. b) Propagowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, prowadzenie wzorowej nauki gry w piłkę nożną oraz piłkę nożną halową chłopców w wieku od 8 do 19 lat, którzy po ukończeniu 19 roku życia zasilać będą kluby piłkarskie seniorów. c) Stworzenie swym nowym wychowankom odpowiednich warunków szkoleniowych i wypoczynkowych. a) organizowanie obozów sportowych d) Zabezpieczenie opieki zdrowotnej i wychowawczej. e) Zabezpieczenie odpowiedniej kadry szkoleniowej. f) Zgłaszanie dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w rozgrywkach piłki nożnej trampkarzy i juniorów, a także w rozgrywkach seniorów piłki nożnej. g) Ścisła współpraca ze szkołami, władzami OZPN i wydziałami Kultury Fizycznej i Sportu w Chorzowie h) Organizowanie turniejów piłkarskich dla podniesienia kwalifikacji zawodników. i) Wychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o zasady etyki katolickiej. 2. Działalnością odpłatną Klubu jest organizowanie obozów sportowych, organizowanie turniejów piłkarskich oraz zabezpieczenie odpowiedniej kadry szkoleniowej. 3. Pozostałe cele statutowe realizowane są nieodpłatnie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 210.178,34 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 143.146,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 77.942,05 zł
Razem 431.266,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona