WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. BERTOLTA BRECHTA 17
KRS: 0000018909 , NIP: 5213009789 , REGON: 013019370

Cele statutowe

1. Zrzeszanie twórców uprawiających sztuki pastyczne w szczególności malarstwo, grafikę, tkactwo, rzeźbę oraz inne techniki noszące znamiona sztuki plastycznej, 2. Dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia, 3. Kształtowanie postaw artystycznych, etycznych i społecznych, 4. Prezentowanie dorobku artystycznego stowarzyszenia.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 39.496,32 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 39.496,32 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego