STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I ICH RODZIN "PRZYSTAŃ"

Katowice, Śląskie, Tysiąclecia 41
KRS: 0000017248 , NIP: 6342441934 , REGON: 276626702
star star

Cele statutowe

Celem jest między innymi: - pomoc w organizowaniu życia codziennego osobom chorym psychicznie tzn. pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu typu sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, szycie i prasowanie, dbanie o higienę otoczenia i osobistą, - pomoc w dostępie do potrzebnych urzędów, usług, monitorowanie przebiegu spraw, zapobieganie nawrotom choroby, stworzenie warunków umożliwiających regresję objawów, współpraca z lokalnymi organizacjami realizującymi podobne...Rozwiń
Celem jest między innymi: - pomoc w organizowaniu życia codziennego osobom chorym psychicznie tzn. pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu typu sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, szycie i prasowanie, dbanie o higienę otoczenia i osobistą, - pomoc w dostępie do potrzebnych urzędów, usług, monitorowanie przebiegu spraw, zapobieganie nawrotom choroby, stworzenie warunków umożliwiających regresję objawów, współpraca z lokalnymi organizacjami realizującymi podobne cele, - działanie na rzecz niwelowania wykluczenia społecznego osób z problemami psychicznymi i tworzenie warunków sprzyjających integrację osób chorych z otoczeniem,, - włączenie w proces zdrowienia osób chorych ich bliskich i ich rodziny poprzez organizowanie spotkań dla rodzin, zachęcanie do współpracy z Stowarzyszeniem, - aktywizowanie osób z problemami psychicznymi do podjęcia zatrudnienia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 849.505,32 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.337,92 zł
Razem 850.843,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona