TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY

Cieszyn, Śląskie, Sienkiewicza 2
KRS: 0000017212 , NIP: 5481578961 , REGON: 070411527

Cele statutowe

Towarzystwo jest następcą prawnym, spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działalności powstałego w 1881 roku "Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej", które po zmianie statutu w 1905 roku przyjęło nazwę "Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie". Towarzystwo jest stowarzyszeniem społecznym, zarejestrowanym , działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiadającym osobowość prawną. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie chrz...Rozwiń
Towarzystwo jest następcą prawnym, spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działalności powstałego w 1881 roku "Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej", które po zmianie statutu w 1905 roku przyjęło nazwę "Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie". Towarzystwo jest stowarzyszeniem społecznym, zarejestrowanym , działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiadającym osobowość prawną. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie chrześcijańskiej społeczności, wychowanie w duchu ewangelicznym i prowadzenie działalności oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej oraz socjalno-charytatywnej. Obszarem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Towarzystwa jest w Cieszynie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.578,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.178.101,30 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3.837,64 zł
Pozostałe 5.143.445,31 zł
Razem 9.333.962,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona