STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I UMYSŁOWO "NADZIEJA"

Nowy Sącz, Małopolskie, Freislera 10
KRS: 0000016044 , NIP: 7340024150 , REGON: 004422347
star star star star

Cele statutowe

1. Zapewnienie osobom, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju. 2. Kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób upośledzonych ruchowo lub umysłowo, zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej i etyki. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania proble...Rozwiń
1. Zapewnienie osobom, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju. 2. Kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób upośledzonych ruchowo lub umysłowo, zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej i etyki. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci niepełnosprawnych, oraz pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na ich rzecz. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.032.179,79 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 3.032.179,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona