STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI W GDAŃSKU"

Gdańsk, Pomorskie, Dragana 9
KRS: 0000014996 , REGON: 192459442
star star star star

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są: stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości życia i rozwoju w rodzinie ( naturalnej, zastępczej, adopcyjnej), a w szczególności stworzenie im warunków rozwoju, przez udzielanie różnych form pomocy dzieciom i ich rodzicom. 2. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych. 3. Integracja społeczna różnych grup społecznych. 4. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji....Rozwiń
Celami Stowarzyszenia są: stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości życia i rozwoju w rodzinie ( naturalnej, zastępczej, adopcyjnej), a w szczególności stworzenie im warunków rozwoju, przez udzielanie różnych form pomocy dzieciom i ich rodzicom. 2. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych. 3. Integracja społeczna różnych grup społecznych. 4. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji. 5. Dążenie do zwiększania poziomu edukacji, umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa. 6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 7.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym proekologiczna działalność edukacyjna. 8. Promowanie zdrowego stylu życia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 221.969,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,09 zł
Razem 221.969,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona