OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWO WODNE W PILE

Piła, Wielkopolskie, Henryka Wieniawskiego 4
KRS: 0000013064 , NIP: 7642254295 , REGON: 570874973

Cele statutowe

CELEM OSP RW W PILE JEST: 1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO, NURKOWEGO I PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. 2.UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH W CZASIE POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ, W TYM RÓWNIEŻ Z WYKORZYSTANIEM RATOWNICTWA WODNEGO I NURKOWEGO. 3.DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA. 4.INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I E...Rozwiń
CELEM OSP RW W PILE JEST: 1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO, NURKOWEGO I PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. 2.UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH W CZASIE POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ, W TYM RÓWNIEŻ Z WYKORZYSTANIEM RATOWNICTWA WODNEGO I NURKOWEGO. 3.DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA. 4.INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 5.UPOWSZECHNIANIE SZCZEGÓLNIE WŚRÓD CZŁONKÓW ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, SPORTU I EKOLOGII ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ. 6.WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI WYMAGAJĄCYCH UŻYCIA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU ORAZ WYKORZYSTANIA POSIADANYCH KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW. 7.WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 247.859,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.300,00 zł
Razem 252.159,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona