POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE

STARGARD, Zachodniopomorskie, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 16
KRS: 0000010531 , NIP: 8541295583 , REGON: 810862803
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obejmuje ono dane z Koła Stowarzyszenia i Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” wchodzącego w skład Stowarzysz...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obejmuje ono dane z Koła Stowarzyszenia i Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” wchodzącego w skład Stowarzyszenia sporządzającego odrębne samodzielne sprawozdanie finansowe. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.521.982,29 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 2.575.445,41 zł
Przychody Finansowe 6,75 zł
Pozostałe 6.707.499,80 zł
Razem 11.804.934,25 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona