STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W TCZEWIE

Tczew, Pomorskie, Grunwaldzka 1
KRS: 0000010011 , NIP: 5932298420 , REGON: 192571802
star star star star

Cele statutowe

1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego. 2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami z niepełnosprawnościami. 3. Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom. 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób z niepełnosprawnościami. 5. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób z niepełn...Rozwiń
1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego. 2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami z niepełnosprawnościami. 3. Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom. 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób z niepełnosprawnościami. 5. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. 6. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym. 7. Zorganizowanie banku danych na temat niepełnosprawności, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.144.712,99 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 3.144.712,99 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona