TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY

WARSZAWA, Mazowieckie, NOWOLIPKI 2
KRS: 0000009830 , NIP: 5251575663 , REGON: 001301643
star star

Cele statutowe

1. Niesienie pomocy, edukacja, profilaktyka i wsparcie dla dzieci, młodzieży, osób młodych i dorosłych oraz rodzin; 2. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym i dorosłym pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dotkniętym problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami lub przemocą oraz niepełnosprawnym; 3. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym, dorosłym i rodzinom zagrożonym dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, pochodzenie społeczne, rasę wyznanie, status materialn...Rozwiń
1. Niesienie pomocy, edukacja, profilaktyka i wsparcie dla dzieci, młodzieży, osób młodych i dorosłych oraz rodzin; 2. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym i dorosłym pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dotkniętym problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami lub przemocą oraz niepełnosprawnym; 3. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym, dorosłym i rodzinom zagrożonym dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, pochodzenie społeczne, rasę wyznanie, status materialny, orientację seksualną, niepełnosprawność; 4. Wspieranie rozwoju grup zawodowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i osób młodych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.473.705,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.720,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 9,00 zł
Pozostałe 14.808,17 zł
Razem 1.502.242,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona