STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ" W DĘBICY

Dębica, Podkarpackie, Świętej Jadwigi 1
KRS: 0000008843 , NIP: 8722015819 , REGON: 850288968
star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia najkorzystniejszych warunków do ich pełnego fizycznego i osobowego rozwoju, umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, reprezentowanie interesów, organizowanie wsparcia dla ich rodzin, wypowiadanie się w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Cele realizowane są poprzez m.in. działania mające na celu zasp...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia najkorzystniejszych warunków do ich pełnego fizycznego i osobowego rozwoju, umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, reprezentowanie interesów, organizowanie wsparcia dla ich rodzin, wypowiadanie się w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Cele realizowane są poprzez m.in. działania mające na celu zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, lecznictwa, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.028.758,11 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.181.430,88 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 56.500,34 zł
Razem 17.266.689,33 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona