POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI

Lublin, Lubelskie, Klemensa Junoszy 49
KRS: 0000007330 , NIP: 7122542792 , REGON: 431213392

Cele statutowe

Zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji ,rehabilitacji ,wyrównywania szans w dostępie do informacji ,edukacji ,zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej ,a także w celu ochrony ich praw obywatelskich .Reprezentowanie swych członków wobec organów naczelnych państwa,administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji .Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego prze...Rozwiń
Zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji ,rehabilitacji ,wyrównywania szans w dostępie do informacji ,edukacji ,zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej ,a także w celu ochrony ich praw obywatelskich .Reprezentowanie swych członków wobec organów naczelnych państwa,administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji .Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 191.195,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 130.309,80 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.813.032,76 zł
Razem 2.134.537,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona