LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI W LUBLINIE

Lublin, Lubelskie, Aleje Zygmuntowskie 4
KRS: 0000005282 , NIP: 7121935638 , REGON: 430503700
star star

Cele statutowe

Celem działalności LZKosz jest: 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportowego koszykówki na swoim terenie, 2. koordynacja poczynań członków zrzeszonych w LZKosz, 3. reprezentowanie spraw koszykówki, 4. rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie propagowania koszykówki. 5. szkolnie i doszkalanie kadry trenersko - instruktorskiej. 6. szkolenie i doszkalanie kadry sędziowskiej. 7. organizowanie kursów dla kandyda...Rozwiń
Celem działalności LZKosz jest: 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportowego koszykówki na swoim terenie, 2. koordynacja poczynań członków zrzeszonych w LZKosz, 3. reprezentowanie spraw koszykówki, 4. rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie propagowania koszykówki. 5. szkolnie i doszkalanie kadry trenersko - instruktorskiej. 6. szkolenie i doszkalanie kadry sędziowskiej. 7. organizowanie kursów dla kandydatów na sędziów koszykówki. 8. organizacja rozgrywek wojewódzkich, weryfikowanie ich, ustalani kolejności w systemie informatycznym ESOR. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 195.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 112.868,98 zł
Razem 307.868,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona