STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ "ŚMIAŁEK"

Poznań, Wielkopolskie, Os. Marysieńki 25
KRS: 0000005145 , NIP: 9720995174 , REGON: 639793454
star star star star star

Cele statutowe

1. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju sprawności psychofizycznej, przystosowania i funkcjonowanie społecznego oraz zaradności osobistej osób niepełnosprawnych ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół downa, upośledzenie umysłowe, padaczka i inne. 2. Zapewnienie kontaktu ze specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi osobom wyżej opisanym. 3. Zapewnienie możliwości rozwoju aktywności twórczej i kontaktu z kulturą osobom niepełnosprawnych. 4. Kształtowanie prawidłowych relacji w...Rozwiń
1. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju sprawności psychofizycznej, przystosowania i funkcjonowanie społecznego oraz zaradności osobistej osób niepełnosprawnych ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół downa, upośledzenie umysłowe, padaczka i inne. 2. Zapewnienie kontaktu ze specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi osobom wyżej opisanym. 3. Zapewnienie możliwości rozwoju aktywności twórczej i kontaktu z kulturą osobom niepełnosprawnych. 4. Kształtowanie prawidłowych relacji w kontaktach społecznych osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz integracji środowiska. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.299.521,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.920,00 zł
Razem 3.301.441,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona