SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU

Polanica-Zdrój, Dolnośląskie, Kościuszki 13
KRS: 0000003418 , NIP: 8831690460 , REGON: 891347311
star star star

Cele statutowe

1. Działalność na rzecz społeczności, wyodrębnionych ze względu na ich szczególną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, edukacyjna dla następujących grup: a) ofiar wypadków komunikacyjnych, szczególnie dzieci, ofiar wypadków losowych, b) niepełnosprawnych, c) poszukujących pracy, d) członków stowarzyszenia 2. Działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia. 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 4. Działalność na rzecz wyró...Rozwiń
1. Działalność na rzecz społeczności, wyodrębnionych ze względu na ich szczególną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, edukacyjna dla następujących grup: a) ofiar wypadków komunikacyjnych, szczególnie dzieci, ofiar wypadków losowych, b) niepełnosprawnych, c) poszukujących pracy, d) członków stowarzyszenia 2. Działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia. 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 4. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich. 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 6. Działalność na rzecz upowszechnienia praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 7. Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.548,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 168.707,18 zł
Razem 171.255,28 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona