TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

Jastrzębie-Zdrój, Śląskie, Witczaka 5
KRS: 0000003038 , NIP: 6332005077 , REGON: 276730836
star

Cele statutowe

Inicjowanie wszelkich poczynań zmierzających do podnoszenia oświaty, kultury duchowej i materialnej społeczeństwa oraz tworzenie warunków zmierzających do wszechstronnego integrowania ludności miasta jastrzębie zdrój i inne cele zgodne z par. 4 statutu
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.243,74 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 360,38 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.604,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego