LUDOWY KLUB SPORTOWY "RÓJ" W ŻORACH

Żory, Śląskie, Wodzisławska 213
KRS: 0000001122 , NIP: 6511546051 , REGON: 276449200
star star

Cele statutowe

Par. 8 1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku 2. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych 3. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 4. Udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków szczegółowe cele określa par. 8 statutu.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 35.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 13.955,44 zł
Razem 48.955,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
1,5% Podatku
Działalność zlecona