Organizacje Pożytku Publicznego poddane są weryfikacji danych sprawozdawczych. 

Emblemat i sygnatura autoryzacji stanowią graficzną interpretację rezultatów analizy.

Wszystkie organizacje rejestru przechodzą przez wnikliwy proces autoryzacji danych sprawozdawczych, w ramach programu certyfikacji Biura Informacji NGO. W przypadku pozytywnej walidacji, organizacja otrzymuje stosowny certyfikat i sygnaturę weryfikacji. Tylko zweryfikowane organizacje rejestru, uzyskują dostęp do swojego profilu i możliwość gromadzenia wpłat, rejestracji wolontariuszy i podopiecznych czy promowania postów. Uzyskują także wysokie wskaźniki przejrzystości i notowania wśród użytkowników. Nieweryfikowane lub uchylające się od procesu autoryzacji organizacje, nie mogą korzystać z serwisu, a ich wiarygodność w oczach darczyńców maleje.

Organizacje o statusie zweryfikowane, mogą także aplikować o Honorowy Certyfikat Biura Informacji NGO, stanowiący stempel jakości ich działań statutowych. Nadzór i przebieg nad programem certyfikacji sprawuje Komitetu Honorowy Biura Informacji NGO, przyznając swoją rekomendację w oparciu o wynik ekspertyzy SROI - monetarnej wartości działań i stopy ich społecznego zwrotu. Organizację te wyróżnione są w wynikach wyszukiwania i całym serwisie, stanowiąc wzór do naśladowania dla organizacji trzeciego sektora.

 

 

Poznaj szczegółowe oznaczenia emblematów i wspieraj rekomendowane organizacje 
Krajowego Rejestru biNGO!


Weryfikowana OPP
Organizacje o sygnaturze „Weryfikowana” oczekują na pełną weryfikacje danych. Posiadają status organizacji pożytku publicznego i są tym samym uprawnione, do spełnienia wymogów programu oraz aktywacji rachunku do wpłat. Gdy widzisz ten emblemat masz do czynienia z instytucją, która obecnie jest lub dopiero będzie weryfikowana, by zwiększyć zaufanie w oczach darczyńców. Autoryzacja sprawozdawcza Rejestru biNGO, to proces budowania wiarygodności oraz stempel transparentności działań statutowych. Organizacje, które autoryzują swoje dane są w pełni sprawdzonymi, potwierdzając autentyczność swoich realizacji. To ich pierwszy krok w zdobyciu wysokich notowań wśród użytkowników oraz kwalifikacja do programu certyfikacji Biura Informacji NGO. Korzystając z serwisu masz pewność, że Twoje wsparcie trafi do godnych Twojego zaufania inicjatyw.
 

Zweryfikowana OPP
Program certyfikacji to przewodnik po świecie organizacji i narzędzie do identyfikowania zaufanych inicjatyw. Organizacje o sygnaturze „Zweryfikowana” przebrnęły przez wnikliwy proces weryfikacji danych sprawozdawczych i charakteryzują się wysoką przejrzystością działania. Program ma na celu potwierdzenie autentyczności danych NGO zapewniając, że Twoje wsparcie trafi w rzetelne i odpowiedzialne ręce. Organizacje mogą korzystać z rachunku do wpłat pieniężnych, promować swoje zbiórki i wydarzenia oraz angażować społeczność. Zweryfikowany profil jest eksponowany w wynikach wyszukiwania, co zwiększa widoczność i zainteresowanie darczyńców. Organizacje te należą do elitarnego grona oraz korzystają z dostępu do bazy zarejestrowanych wolontariuszy, podopiecznych i darczyńców serwisu. Mogą także komunikować swoje działania poprzez mailing, moderować treści profilowe i komentarze, kreując tym samym godny zaufania wizerunek. Wspieraj sprawdzone organizacje rejestr zyskując pewność, że Twoja darowizna trafi w odpowiedzialne ręce!
 

Nieweryfikowana OPP
Organizacje o statusie „Nieweryfikowana” utraciły status organizacji pożytku publicznego lub nie wywiązują się terminowo ze swoich obowiązków sprawozdawczych. Możliwe zatem, że w niedalekiej przyszłości go utracą. Sygnatura obejmuje także instytucje znajdujące się w stanie upadłości lub likwidacji. Rejestr biNGO nie weryfikuje takich organizacji, wykluczając je z listy aktywnych podmiotów. Organizacje nie mogą korzystać z żadnych funkcjonalności serwisu, ani przyjmować wpłat pieniężnych. Są również wykluczone z możliwości ich rankingowania przez użytkowników i gromadzenia swojej społeczności. Rejestr to miejsce, gdzie wiarygodność organizacji pozarządowych jest priorytetem, a Twoje wsparcie zasili najbardziej wartościowe inicjatywy!
 

Certyfikowana OPP
Certyfikat Biura Informacji NGO to więcej niż honorowe wyróżnienie, to bilet wstępu do elitarnego grona i znak rozpoznawczy wpływowych organizacji. Certyfikat Honorowy stanowi stempel najwyższej jakości działań statutowych organizacji, otwierając drzwi do szerokiego grona darczyńców. Certyfikowane NGO nie tylko potwierdzają swoją autentyczność, ale są liderami trzeciego sektora, zdobywając uznanie i szacunek odbiorców i beneficjentów swoich działań. To odnalezione spośród tysięcy organizacji białe kruki, dbające o najwyższe standardy etyczne, wydajność i przejrzystość swoich finansów. Te wyjątkowe organizacje przechodzą przez wnikliwy proces oceny wartości monetarnej działań społecznych i ich wpływu społecznego. Zyskują dodatkowe źródła finansowania, rozpoznawalność i możliwości realnego wpływu, będąc sprawdzonym adresatem wsparcia. Uzyskują dostęp do dedykowanych szkoleń i warsztatów na poczet rozwoju instytucjonalnego. To czempioni wśród organizacji pozarządowych, stanowiący wzór do naśladowania i liderzy ważnych projektów społecznych. Wspieraj organizacje, które są symbolem jakości i zaufania oraz spełniają najwyższe standardy!
 

Debiutancka OPP
Wyszukując organizacje „Debiutanckie” odnajdziesz nie objęte procesem autoryzacji NGO, w wyniku ich krótkiego stażu jako organizacja pożytku publicznego. Mimo, iż nie weryfikują danych sprawozdawczych w rejestrze, status debiutantów nie umniejsza ich znaczenia. Organizacje te skutecznie piszą własną historię i wkrótce dołączą do pełnoprawnych członków naszej społeczności. Ze względu na brak publicznej dostępności sprawozdań finansowych, nie są także uwzględnione w wynikach ekspertyzy Biura Informacji NGO. Po publikacji sprawozdania w systemie NIW, rejestr udzieli im emblematu weryfikacji poświadczając, że jest uprawniona do udziału w programie certyfikacji i zostanie sprawdzona. Stworzymy przestrzeń, gdzie organizacja będzie mogła zaistnieć i rozwijać swoje zasięgi w sieci. Dołącz do naszej społeczności i wspieraj regularnie ulubione organizacje!