STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KRZYŻANOWICE I OKOLIC

Krzyżanowice, Mazowieckie, Krzyżanowice 137
KRS: 0000035936 , NIP: 7962462291 , REGON: 672748442
star star star

Cele statutowe

1) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Krzyżanowice i Okolic. 2) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3) Wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KRZYŻANOWICE I OKOLIC REALIZUJE SWOJE CELE STATUTOWE GŁÓWNIE POPRZEZ PROWADZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. JEST ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ OD DWUDZIESTU LAT. J...Rozwiń
1) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Krzyżanowice i Okolic. 2) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3) Wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KRZYŻANOWICE I OKOLIC REALIZUJE SWOJE CELE STATUTOWE GŁÓWNIE POPRZEZ PROWADZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. JEST ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ OD DWUDZIESTU LAT. JEST TO MAŁA SZKOŁA, DO KTÓREJ UCZĘSZSCZA OKOŁO PIĘĆDZIESIĘCIU DZIECI. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 771.005,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 168,00 zł
Razem 771.173,58 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku