POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU

Włocławek, Kujawsko-pomorskie, Wolność 44
KRS: 0000022992 , NIP: 8882002814 , REGON: 910187586
star star star

Cele statutowe

1. KRZEWIENIE W SPOŁECZEŃSTWIE IDEI OPIEKI PALIATYWNEJ I IDEI WOLONTARIATU, 2. DZIAŁANIE NA RZECZ SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO Z LUDŹMI W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, 3. PROMOCJA ZATRUDNIENIA, 4. WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO ORAZ ROZWÓJ KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W CELU WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW LUDZI CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, 6. ROZWIJANIE NOWOCZESNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH...Rozwiń
1. KRZEWIENIE W SPOŁECZEŃSTWIE IDEI OPIEKI PALIATYWNEJ I IDEI WOLONTARIATU, 2. DZIAŁANIE NA RZECZ SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO Z LUDŹMI W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, 3. PROMOCJA ZATRUDNIENIA, 4. WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO ORAZ ROZWÓJ KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W CELU WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW LUDZI CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, 6. ROZWIJANIE NOWOCZESNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH NA OBSZARZE SWOJEGO DZIAŁANIA, 7. PROWADZENIE OŚRODKA EDUKACYJNEGO I INFORMACYJNEGO, 8. PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, 9. ROZWÓJ I INTEGRACJA WSPÓLNOT LOKALNYCH, 10. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI A TAKŻE OKREŚLONYCH GRUP PODMIOTÓW POD WARUNKIEM, ŻE GRUPY SĄ WYODRĘBNIONE ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ LUB MATERIALNĄ W STOSUNKU DO SPOŁECZEŃSTW. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 279.275,75 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 530.977,00 zł
Razem 810.252,75 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku