FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI IM. PIOTRA KARLIŃSKIEGO

Szczecin, Zachodniopomorskie, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9/U2
KRS: 0000020975 , NIP: 8521132866 , REGON: 810419025
star star star star star

Cele statutowe

Celem fundacji jest dofinansowanie oraz prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami nerwowo – mięśniowymi, a w szczególności pomoc w leczeniu, zaopatrzenia w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy i pomocniczy, pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego i pomocniczego, organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla podopiecznych i ich członków rodzin, prowadzenie działalności rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej dla osób nie...Rozwiń
Celem fundacji jest dofinansowanie oraz prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami nerwowo – mięśniowymi, a w szczególności pomoc w leczeniu, zaopatrzenia w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy i pomocniczy, pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego i pomocniczego, organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla podopiecznych i ich członków rodzin, prowadzenie działalności rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, organizowanie usług asystenckich, organizowanie, dofinansowywanie i prowadzenie działań wspierających opiekunów faktycznych Podopiecznych Fundacji, w szczególności poradnictwa specjalistycznego, pobytów wytchnieniowych, rekreacji, rehabilitacji i leczenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.442.133,14 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 592,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 37.841,32 zł
Pozostałe 3.120,80 zł
Razem 3.483.687,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona