POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

Rymanów, Podkarpackie, Dworska 40
KRS: 0000020388 , NIP: 6842158182 , REGON: 370456696
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin/art.4 statutu/. Misją Stowarzyszenia jest: -dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną,ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie -wspieranie rodzin z...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin/art.4 statutu/. Misją Stowarzyszenia jest: -dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną,ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie -wspieranie rodzin z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach , a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.279.998,11 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.706,00 zł
Działalność Gospodarcza 2.576.147,21 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.207.041,14 zł
Razem 15.084.892,46 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona