FUNDACJA "ŻYJMY ZDROWO"

Warszawa, Mazowieckie, Józefa Korzeniowskiego 5/40
KRS: 0000015340 , NIP: 5272347654 , REGON: 017326168

Cele statutowe

Celami Fundacji są: 1. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 2. INICJOWANIE I PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. 3. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE POZIOMU EDUKACJI OBYWATELI. 4. UPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. Strona 6 z 9 5. PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ROZWOJU CZŁOWIEKA. 6. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA O CHARAKTERZE NIEDOCHODOWYM W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURY I SZTUKI. 8. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA O CHARAKTERZE...Rozwiń
Celami Fundacji są: 1. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 2. INICJOWANIE I PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. 3. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE POZIOMU EDUKACJI OBYWATELI. 4. UPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. Strona 6 z 9 5. PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ROZWOJU CZŁOWIEKA. 6. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA O CHARAKTERZE NIEDOCHODOWYM W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURY I SZTUKI. 8. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA O CHARAKTERZE NIEDOCHODOWYM W ZAKRESIE ZDROWIA, KULTURY I SZTUKI. 9. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 10. POMOC SPOŁECZNA Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.953.720,46 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 155.875,27 zł
Razem 2.109.595,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego