STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. H.WIENIAWSKIEGO

Bełżyce, Lubelskie, Bpa Ks. Tomasza Wilczyńskiego 62
KRS: 0000013057 , NIP: 7171306873 , REGON: 430482262

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest troska i pomoc finansowo - rzeczowa Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach, jej uczniom i społeczności lokalnej poprzez zapewnienie: 1) bazy instrumentalnej, 2) warunków bytowych dzieci, 3) środków finansowych na umożliwienie kontaktów muzycznych – ogólnopolskich Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Muzycznej im.Henryka Wieniawskiego realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności takiej jak: 1) organizowanie konkur...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest troska i pomoc finansowo - rzeczowa Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach, jej uczniom i społeczności lokalnej poprzez zapewnienie: 1) bazy instrumentalnej, 2) warunków bytowych dzieci, 3) środków finansowych na umożliwienie kontaktów muzycznych – ogólnopolskich Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Muzycznej im.Henryka Wieniawskiego realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności takiej jak: 1) organizowanie konkursów i imprez; 2) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych dla szkoły; 3) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych; 4) organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci; 5) fundowanie stypendiów socjalnych w ramach posiadanych środków finansowych; 6) współpracę z instytucjami o podobnych celach na terenie kraju i zagranicą; 7) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz stowarzyszenia i Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im.Henryka Wieniawskiego w Bełżycach; 8) aktywizację społeczności lokalnej, promowanie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu; 9) pomoc materialną uczniom w ramach posiadanych środków finansowych. Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Muzycznej im.Henryka Wieniawskiego aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności Miasta Bełżyce poprzez organizowanie wspólnie ze Społeczną Szkołą Muzyczną I stopnia im.Henryka Wieniawskiego w Bełżycach koncertów dla społeczności lokalnej oraz dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli z terenu Bełżyc i Opola Lubelskiego. Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego wzięło udział w organizacji następujących koncertów: Koncert Kolęd w Opolskim Centrum Kultury, Koncert Kolęd w Miejskim Domie Kultury w Bełżycach, Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym w Bełżycach, Koncert Absolwentów, Koncert dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach. i międzynarodowych, Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 137.112,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 137.112,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego