STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "SUKCES"

Mrągowo, Warmińsko-mazurskie, Osiedle Mazurskie 32/51
KRS: 0000012703 , NIP: 7421978474 , REGON: 511414105
star star star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie, w oparciu o Ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przyjmuje za cel podstawowy podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw w zakresie: a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. b) turystyki i krajoznawstwa. c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Cele statutowa organizacji to osiąganie ciągłego podnoszenia poziomu umiejętności uzdolnionej muzycznie młodzieży i dzieci (wokalnych...Rozwiń
Stowarzyszenie, w oparciu o Ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przyjmuje za cel podstawowy podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw w zakresie: a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. b) turystyki i krajoznawstwa. c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Cele statutowa organizacji to osiąganie ciągłego podnoszenia poziomu umiejętności uzdolnionej muzycznie młodzieży i dzieci (wokalnych , tanecznych, interpretacji tekstowych i muzycznych ) Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.246,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 101.674,71 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 135.921,21 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona