FUNDACJA NA RZECZ HEMATOLOGII I MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Batorego 17/19
KRS: 0000002803 , NIP: 8792265906 , REGON: 871537694

Cele statutowe

Celem fundacji są działania zmierzające do poprawy warunków opieki medycznej nad chorymi ze schorzeniami hematologicznymi oraz zmierzające do rozwoju medycyny regeneracyjnej.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.960,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 49,67 zł
Razem 5.010,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego