STOWARZYSZENIE IM. FRANCISZKA STUSKA W ORZESZU

ORZESZE, Śląskie, FABRYCZNA /SALA WIDOWISKOWA/
KRS: 0000042815 , NIP: 6351610023 , REGON: 276727314

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie potrzeb członków stowarzyszenia i mieszkańców miasta wobec władz, instytucji oraz organizacji społeczno-zawodowych, rozowju oświaty, kultury i sportu, ochrony zdrowia, propagowania zdrowego trybu życia, ochrony środowiska naturalnego miasta orzesze oraz pomoc społeczna - charytatywna. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 15.648,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 46.958,36 zł
Razem 62.607,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona