POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Warszawa, Mazowieckie, Konwiktorska 9
KRS: 0000042049 , NIP: 5260001909 , REGON: 007025575
star star

Cele statutowe

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej. a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspierania rodzin os niewidomych i sła...Rozwiń
Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej. a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspierania rodzin os niewidomych i słabowidzących. Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Związek prowadzi rehabilitację podstawową, leczniczą i specjalistyczną, społeczną i zawodową niewidomych dorosłych, młodzieży i dzieci w różnych formach. Prowadzi własne ośrodki rehabilitacyjno- lecznicze i szkoleniowo-rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. Prowadzi działania na rzecz szkolenia otoczenia tj podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, instruktorów, opiekunów i innych osób pracujących z niewidomymi i słabowidzącymi oraz na ich rzecz. Prowadzi działalność wydawniczą ( czasopisma, broszury) w wersjach dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz środowiska. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.677.160,96 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.453.875,09 zł
Działalność Gospodarcza 17.544.101,08 zł
Przychody Finansowe 31.819,51 zł
Pozostałe 3.437.444,71 zł
Razem 56.144.401,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona