BRACTWO KURKOWE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ruda Śląska, Śląskie, Niedurnego 99
KRS: 0000002929 , NIP: 6411004451 , REGON: 272479397
star star star star

Cele statutowe

1. Krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża Polskiego, kształtowanie, poszanowania osobistej odpowiedzialności obywateli za jutro rzeczypospolitej Polskiej; 2. Patriotyczne - skromne wychowanie młodzieży; 3. Szerzenie idei kurkowego bractwa strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i przyjaźni międzyludzkiej; 4. Zachowanie i pielęgnowanie kulturowe dziedzictwa narodowego w zjednoczonej europie. W zakresie działalności pożytku publicznego...Rozwiń
1. Krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża Polskiego, kształtowanie, poszanowania osobistej odpowiedzialności obywateli za jutro rzeczypospolitej Polskiej; 2. Patriotyczne - skromne wychowanie młodzieży; 3. Szerzenie idei kurkowego bractwa strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i przyjaźni międzyludzkiej; 4. Zachowanie i pielęgnowanie kulturowe dziedzictwa narodowego w zjednoczonej europie. W zakresie działalności pożytku publicznego celem bractwa jest: 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 3. Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu; 4. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między przedstawicielami społeczeństw będących członkami egs. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.521,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 41.027,62 zł
Razem 44.549,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego