Ogłoszenie
Dodano: 10.03.2024

Jak rozpoznać sprawdzone NGO? Poradnik biNGO

Fundacja Biura Informacji NGO

Rozumienie tego, jak działają organizacje pozarządowe, jest kluczowe dla każdego, kto chce wspierać cele charytatywne, inwestować w społeczność lub po prostu mieć pewność, że jego pomoc trafia w dobre ręce. W dobie rosnącej świadomości społecznej ważne jest, by potrafić odróżnić najbardziej wydajne i przejrzyste organizacje od tych, które działają mniej efektywnie. W tym poradniku przedstawimy, jak rozpoznać takie organizacje i na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze swojego wsparcia.

Najważniejsze zasady działania fundacji i stowarzyszeń
Zrozumienie zasad działalności organizacji jest pierwszym krokiem do identyfikacji tych, które działają w sposób transparentny i zgodny z prawem.  Organizacje działają na podstawie przepisów prawa, mają jasno określone cele statutowe i są zobowiązane do publicznego raportowania swojej działalności. To, jak działa fundacja czy stowarzyszenie, powinno być jasne dla każdego, kto zainteresuje się jej działalnością – od jej misji po szczegóły realizowanych projektów.

Głównym zadaniem każdej organizacji pozarządowej jest działalność na rzecz społeczności. Mogą one mieć różne cele. Fundacje charytatywne dla dzieci zajmują się pomocą najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzinom. Fundacje kulturalne dążą do promowania i wspierania dziedzin kultury i sztuki, umożliwiając dostęp do kultury szerszym grupom społecznym, rozwijając talenty i zachęcając do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Z kolei organizacje ekologiczne skupiają się na ochronie środowiska, zwierząt oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju, często prowadząc działania edukacyjne i interwencyjne w przypadku zagrożeń dla natury.

Wszystkie te działania opierają się na solidnych fundamentach zrozumienia potrzeb społecznych oraz na efektywnym zarządzaniu zasobami. Fundacje, poprzez swoje projekty i inicjatywy, nie tylko dążą do realizacji swoich bezpośrednich celów, ale także przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenia świadomości na ważne tematy i mobilizacji do wspólnego działania.

Najważniejsze jest jednak to, że zasady działania organizacji pozarządowych powinny być zawsze jasne i przejrzyste. Otwartość na dialog z interesariuszami, transparentność finansowa oraz skuteczność w realizacji założonych celów są kluczowe dla budowania zaufania i wiarygodności. To zaufanie jest fundamentem dla wszelkich działań organizacji, umożliwiając im skuteczną realizację misji i przynoszenie realnych korzyści społeczeństwu.

Sprawdź KRS, BIP i Rejestr biNGO
Kluczowym elementem kontroli organizacji jest możliwość ich weryfikacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w Krajowym Rejestrze Biura Informacji NGO. Te źródła zawierają informacje o statusie prawnym organizacji, jej zarządzie, celach statutowych oraz wynikach finansowych.

Jeśli szukasz organizacji, której mógłbyś bezpiecznie przekazać swój 1,5% podatku, możesz odwiedzić naszą stronę lista OPP. Znajdziesz tam organizacje pożytku publicznego, które są wiarygodne i regularnie kontrolowane.

Poproś o informacje
Transparentność to fundament działania każdej szanującej się organizacji. Nie musisz już szukać dostępu do raportów, samemu interpretować wyniki audytów czy informacje na temat realizowanych projektów. Ekspertyza kondycji finansowej Biura Informacji NGO oraz program certyfikacji Rejestru biNGO wskażą Ci wszystkie wydajne i przede wszystkim zweryfikowane organizacje. Zwracaj baczną uwagę na sygnaturę i emblemat autoryzacji naszego serwisu – to kompas po mapie dobroczynności, który wskaże Ci  działające otwarcie i przejrzyście, organizacje.

Jeśli spotykasz się z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń np. na ulicy, zawsze poproś o wgląd w dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienia do zbierania datków lub sprawdź ją w Rejestrze biNGO. Legitymacja organizacji charytatywnej powinna zawierać informacje na temat misji, programów, finansów i dowodów na skuteczność. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje wsparcie trafia do organizacji, która realnie działa na rzecz deklarowanych celów.

Innym sposobem na sprawdzenie wiarygodności organizacji jest odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej oraz profili  w mediach społecznościowych. Sprawdź, czy organizacja regularnie publikuje aktualizacje na temat swoich działań, raporty z wykonania projektów oraz informacje o swoich osiągnięciach. Transparentność w komunikacji online jest dobrym znakiem, wskazującym na to, że organizacja nie tylko mówi o swoich działaniach, ale także aktywnie je dokumentuje i dzieli się wynikami z szeroką publicznością.

Podsumowanie
Rozpoznanie organizacji  jest obecnie łatwiejsze niż myślisz i nie wymaga umiejętności weryfikowania  dostępnych informacji. Eksperci Krajowego Rejestru Biura Informacji NGO, dokonują przeglądu organizacji za Ciebie, wskazując tylko wydajne i otwarte na proces  weryfikacji NGO. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać organizacje w KRS, BIP oraz Rejestrze biNGO, prosić o niezbędne informacje i dokładnie analizować, jak działa organizacja. Wykorzystując narzędzia ekspertyzy i wyniki programu certyfikacji Rejestru biNGO, możesz dokonać świadomego wyboru i wspierać tylko te organizacje, które działają na rzecz wspólnego dobra. W świecie, gdzie działalność charytatywna jest coraz bardziej potrzebna, ważne jest, by nasze wsparcie było przemyślane i bezpieczne.